Нареди на тест

Бидете безгрижни со Harmony пренаталниот тест.

Погледнете го видеото
Бидете безгрижни

Зошто на секои 2 минути во светот по една трудница се одлучува за Harmony тестот?

Затоа што harmony е првиот неинвазивен пренатален тест за рано утврдување на абнормалности во бројот на хромозомите во светот, присутен од 2012 година.

Ризик кај трудниците за Даунов синдром

Ризикот кај трудниците со 35 години е 1:360. Кога трудницата има 30 години, ризикот поради староста е 1:1000, додека ризикот кај трудниците со 40 години е веќе десет пати поголем, што значи на секои 100 бремености се раѓа по едно дете со Даунов синдром.

Како се изведува Harmony пренаталниот тест?

На Harmony тестот му претходи детално советување со стручно медицинско лице. Потоа од пациентката се земаат 20 ml венска крв во наменска епрувта. Примерокот со крв во согласност со строгите прописи за транспорт и чување, се праќа во лабораторијата Cenata

Земање примерок од мајчина крв

Издвојување на ДНК од бебето

Анализа на ДНК од бебето

Резултат во рок од 3 дена

Споредба на скрининг методите

Стапка на детекција и ризик кај скрининг тестовите за утврдување на Даунов синдром

Опции на Harmony тестот

Во зависност од медицинските потреби на лекарот и нивните пациенти сега може да се избере помеѓу две опции на тестот.

€590

Harmony® Classic

Trisomy 21/18/13

€640

Harmony® Expert

Trisomy 21/18/13 + XY analysis

€690

Harmony® Plus

Trisomy 21/18/13 + XY analysis
+ Microdeletion syndrome

€390

BioCube® Optimum

Harmony Classic + Bio Save pre-order

€440

BioCube® Premium

Harmony Expert + Bio Save pre-order

€490

BioCube® Gold

Harmony Plus + Bio Save pre-order

Нареди на тест

Можност за плаќање со картички

Можност за плаќање со картички