Нареди на тест

Вовед во Harmony Тестот

Благодарение на единствената метода Harmony Тестот е многу точен и во исто време многу поволен.
Вовед во Harmony Тестот

Мајчината крв содржи како нејзини генетички информации, така и информации за генетиката на детето, дури и во многу раната фаза на бременоста. Од таканаречената “слободно-циркулирачка фетална ДНК (cffDNA)” сега може да се насети присуство на хромозомски пореметувања кај плодот (на пример трисомии) со помош на анализи на обичен примерок на крв од мајката.

Благодарение на својата едниствена метода Harmony Тестот е многу точен и во исто време многу поволен. Стапката на детекција за трисомија на хромозомот 21 изнесува 99.5%, додека лажно позитивната стапка изнесува само 0.06%. Овие податоци се добиени од неколку клинички студи во кои учестуваа 30.000 трудници.

Повеќе детали за  Harmony Тест-от ќе пронајдете oвдe.