Нареди на тест

За гинеколози

Harmony Тестот претставува неинвазивен пренатален скрининг тест (NIPT), кој поради посебно дизајнираните методи кои ги користи се одликува со извонредно висока стапка на детекција, како и многу ниска лажно позитивна стапка.
За гинеколози

Harmony Тестот претставува неинвазивен пренатален скрининг тест (NIPT), кој поради посебно дизајнираната метода која ја користи се одликува со извонредно висока стапка на детекција, како и многу ниска лажно позитивна стапка. Тестот испитува предоредени секвенци на генот, што го намалува времето на траење на анализите и трошоците за тестот.

Истовремено, Harmony Тестот анализира секвенци на генот доста подетално од конвенционалните NIPT методи.

Повеќе детали за Harmony Тестот ќе најдете oвдe.

Тестот може да се направи од 10. недела на бременост и овозможува утврдување на најчестите пореметувања во бројот на хромозомите  (трисомии на хромозомите 21, 18 и 13) како и број на половите хромозоми X и Y.